Om Oss Advokaten Her finner du oss Aktuelt Kontakt oss Lokal rettshistorie Forside
 

Kontakt oss:
Tlf 909 72 909 slaatsveen@advokatgarden.no
 

Stormingen av Mørkstuggu

I 1670 var Mørkstuggu - arresthuset på Røros - sentrum i et drama som vi i dag ville ha kalt en ren fritagningsaksjon. Arbeidertillitsmannen Spell-Ola ble hentet ut av arresten ved at gulv og vegger i huset ble jekket fra hverandre.

Tekst og foto: Runar Kristiansen

Dramaet i arrestlokalet Mørkstuggu omtales gjerne som et av de første arbeideropprørene i lokalhistorien på Røros. Arbeiderne ved Røros Kobberverk hadde i flere år slitt med ledelsen på verket. Ledelsen på sin side, var sterkt misfornøyd med mange av arbeiderne.
 
Så misfornøyd at direktør Henning Irgens i mars 1670 sender en klage til Overbergamtet. Direktøren er rystet over at mange arbeidere nekter å ”parere ordre”, og på toppen av det hele gjerne bedriver både tyveri, slagsmål og hor. Direktøren ber om at Overbergamtet må straffeforfølge disse ”ryggesløse voldsmender.
 
 
Arbeiderne klager
”Svaret” fra arbeiderne kommer et par måneder senere. De var sterkt misfornøyd med både lønnsforhold og manglende sosiale ordninger. I et brev til Norges Riges kansler Ove Bielke, fremsetter de sine klager.
 
I brevet heter det at arbeidere som krever sin rettmessige betaling risikerer regelrett overfall med ”blodige hugg og slag” fra kobberverkets direktør Henning Irgens. Videre klager kullbrennerne over utilstrekkelig betaling

I 1670 kom det til konflikt mellom arbeiderne og 
ledelsen på Røros Kobberverk


Joachim Irgens
Direkte til Kongen
Arbeiderne synes de får lite eller intet gjennomslag for kravene.

De bestemmer derfor å henvende seg til direkte til kongen i København. Dette misliker den tidligere direktøren ved Røros Kobberverk, Joachim Irgens (far til Henning Irgens) som nå i all hast reiser til Røros samen med sin kone. Til tross for sin direkte appell overfor kongen føler ikke arbeiderne at de kommer noen vei med klagene sine.

De beslutter derfor å gjennomføre en ny Københavntur. Arbeiderne velger en av utsendingene som var i København forrige gang, Spell-Ola, til å representere dem på den nye turen. Han går i gang med å samle inn penger til reisen.De opprørske arbeiderne samlet seg til rådslagning på den islagte Hittersjøen
Opprør
Da Joachim Irgens fikk høre om dette ble han vred. Han får verksledelsen til å utstede arrestordre på Spell-Ola, som pågripes og settes i arrest i Mørkstuggu med bena i jern.

Da arbeiderne fikk høre at tillitsmannen deres var lagt i jern, koker det over. Torsdag 10. oktober 1670 forlater de gruvene før arbeidstiden er slutt og samles på isen nede på Hittersjøen til rådslagning. Nå var det skikkelig opprørsstemning, alle som en lovte de å stå sammen.
 
Bevæpnet med bøsser, økser, prygler og stokker satte de kurs mot verksdirektørens bolig. Kravet var at Spell-Ola straks måtte settes fri. Det ble et skikkelig leven.

Både direktør Henning Irgens og hans far og tidligere direktør Joachim Irgens følte seg truet. De valgte imidlertid den upsykologiske løsningen å møte 150 illsinte arbeidere ikke med ord - men med våpen. Med kårder angrep de to halvsirkelen med arbeidere som hadde tatt oppstilling utenfor huset.

Det gikk som det måtte gå. Arbeidermakten ble for sterk, og Joachim Irgens ble lagt i bakken. Hadde det ikke vært for at hans gravide frue la seg over mannen som et levende skjold, ville Irgens sannsynligvis blitt slått i hjel.

Fritagning
Nå tok dramaet en ny vending. Arbeiderne begir seg i samlet flokk til arrestlokalet Mørkstuggu. Til tross for den opphetede stemningen våger ingen av dem å ”bryte kongens jern” - altså: å sprenge døren. Det gjelder å finne en vei rundt problemet - bokstavelig talt. Fra hyttsmia hentes det en jekk, og den spektakulære fritagningsaksjonen kan begynne.

Som det heter i de historiske nedtegnelsene: ved hjelp av donkraften ”skruede de Huset fra hinanden, hvorpaa de udtoge den fængslede”.
 
Arbeiderne jekket seg rett og slett inn i arresten, hvorpå de løsnet Spell-Ola fra lenkene. Som i en triumfferd fører de Spell-Ola med seg gjennom gatene og hjem til huset hans.
"...de skruede huset fra hinanden.."

Tatt til nåde
Det arbeiderne ikke visste da de denne oktoberettermiddagen i 1670 samlet seg i ”rebellion” mot verksledelsen, var at kongen i et brev en måneds tid før hadde gitt dem medhold på nesten alle punkter. Joachim Irgens forlangte imidlertid at arbeiderne måtte straffes for opprøret. En kommisjon ble nedsatt og konkluderte med at den viktigste årsaken til arbeidernes opprør var Røros Kobberverks langvarige mislighold av lønnsforpliktelsene.

Kommisjonen mente likevel at de som var skyldige i overfallet av Irgens burde straffes. Historien endte med at kongen besluttet at de skyldige skulle ”pardonneres”.

 Kilder:

  • Rørosboka, bind 2
  • Røros Kobberverk, Gunnar Brun Nissen

 
Rørosadvokaten
Advokatfirmaet Slaatsveen
Tlf 909 72 909
slaatsveen@advokatgarden.no
www.rorosadvokaten.no
Besøksadresse: Mørkstugata 12, Røros
Postadresse: Postboks 500
7405 Trondheim

laget med: Imbera Publisher Start